Asistenční služba

 

Za předpokladu, že je tato služba součástí nájemní smlouvy, má nájemce možnost využít asistenční služby. 

UniCredit Fleet Management Assistance
V případě poruchy či nehody kontaktujte linku pomoci řidičům v nouzi:
+420 261 000 565

Vozidlo bude na místě opraveno, případně odtaženo do nejbližšího smluvního servisního střediska.
Součástí služby je i možnost bezplatného zapůjčení náhradního vozidla na dobu určenou v nájemní smlouvě.