Síť pneuservisů

Přehled servisních míst

 

Pneuservis - CONTITRADE - BESTDRIVE

Termín návštěvy v servisním středisku si uživatel sjednává sám.
Doporučené termíny pro sezónní výměnu pneumatik jsou:

  • Letní pneu: 01.04. – 30.04.
  • Zimní pneu: 01.10. – 31.10.

Přehled servisních míst CONTITRADE - BESTDRIVE

Pneuservis – 4FLEET

Termín návštěvy v servisním středisku si uživatel sjednává sám. Doporučené termíny pro sezónní výměnu pneumatik jsou:

  • Letní pneu: 01.04. – 30.04. 
  • Zimní pneu: 01.10. – 31.10.

Přehled servisních míst 4FLEET

Nákup pneumatik, uskladnění, pneuservis
Nákup pneumatik, uskladnění a pneuservis musí být prováděn pouze v pneuservisních síťích, která jsou smluvními partnery UniCredit Fleet Management, s.r.o. Návštěvu v jiném pneuservisním středisku je nutné předem konzultovat s Technickým oddělením UniCredit Fleet Management, s.r.o. na výše uvedených telefonních číslech.

Termín návštěvy v servisním či pneuservisním středisku si uživatel sjednává sám a vždy v předstihu. Při sjednávání zakázky opravy je nutné vždy zdůraznit, že vozidlo je v majetku UniCredit Fleet Management, s.r.o. 

PROSÍME NENECHÁVEJTE SEZÓNNÍ VÝMĚNU PNEUMATIK NA POSLEDNÍ CHVÍLI, VYVARUJETE SE DLOUHÉ OBJEDNACÍ LHŮTY.

Při mechanickém poškození pneumatik musí být oprava provedena v některém ze smluvních servisních středisek UniCredit Fleet Management, s. r. o.. Jejich přehled je uveden dále. Při sjednávání zakázky je nutné předložit k identifikaci Kartu vozidla.

Storex

Pneuservis STOREX

Termín návštěvy v servisním středisku si uživatel sjednává sám.
Doporučené termíny pro sezónní výměnu pneumatik jsou:

  • Letní pneu: 01.04. – 30.04.
  • Zimní pneu: 01.10. – 31.10.

Přehled servisních míst STOREX