Servis a údržba vozidla

 

Provoz a údržba vozidla musí být prováděna v souladu s návodem k obsluze a pokyny výrobce. Uživatel je povinen dodržovat servisní interval předepsaný výrobcem vozidla a dle zákona o provozu vozidla na pozemních komunikacích pravidelně kontrolovat vozidlo před jízdou.

Pravidelný servis a údržba
Pravidelný servis musí být prováděn v souladu s předpisy výrobce vozidla, které jsou uvedeny v příručce vozidla a servisní knížce. Uživatel je povinen dodržovat interval servisních prohlídek a pravidelně, dle zákona o provozu motorových vozidel, kontrolovat vozidlo před jízdou. Servis a údržba vozidla musí být prováděny pouze v servisních střediscích ELIT, která jsou smluvními partnery UniCredit Fleet Management, s.r.o.

Přehled servisních míst ELIT

Objednání servisních služeb (mimo pravidelné údržby)
Servis a údržba vozidla musí být prováděna pouze v servisních střediscích, která jsou smluvními partnery UniCredit Fleet Management, s.r.o. Návštěvu v jiném servisním středisku je nutné předem konzultovat s Technickým oddělením UniCredit Fleet Management, s.r.o. na telefonních číslech:

+420 844 113 355
+420 257 091 200

Nebo na e-mailové adrese technicke.oddeleni@unicreditleasing.cz

Termín návštěvy v servisním středisku si uživatel sjednává sám a vždy v předstihu. Při sjednávání zakázky opravy je nutné vždy zdůraznit, že vozidlo je v majetku UniCredit Fleet Management, s.r.o.


Nákup pneumatik, uskladnění, pneuservis
Nákup pneumatik, uskladnění a pneuservis musí být prováděn pouze v pneuservisních síťích, která jsou smluvními partnery UniCredit Fleet Management, s.r.o. Návštěvu v jiném pneuservisním středisku je nutné předem konzultovat s Technickým oddělením UniCredit Fleet Management, s.r.o. na výše uvedených telefonních číslech.

Termín návštěvy v servisním či pneuservisním středisku si uživatel sjednává sám a vždy v předstihu. Při sjednávání zakázky opravy je nutné vždy zdůraznit, že vozidlo je v majetku UniCredit Fleet Management, s.r.o. Kontakty na síť pneuservisů najdete zde.


Děkujeme a přejeme mnoho šťastných kilometrů.
Technický tým UniCredit Fleet Management, s.r.o.